Teamleiders, 

Zoals het er nu uitziet kunnen we komend seizoen de competitie weer hervatten.
Het is de bedoeling om op 3 september weer te beginnen.
Eerdaags zal de intentieverklaring naar u worden opgestuurd stuur deze zo snel mogelijk terug.

Het bestuur van de RZVV wenst iedereen een fijne zomervakantie toe en zien jullie graag terug bij de start van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groeten,

Tim, Kenneth, Fred en Siem.

P